Situația Transporturilor Navale

1. Porturi închise pentru navigație:

NR. CRT. Port Cauza Masuri remediere Perioda raportării
1.1 MIDIA VANT DIRECTIA NE FORTA 7 BF 2022-12-01 12:00:00 2022-12-01 17:00:00

2. Căi navigabile închise pentru navigație:

3. Evenimente de navigație:

4. Porturi cu gheață: